Bemutatkozás   Elérhetőségek   Látnivalók   Szállás   Gasztronómia  
Szabadidő
Magyar Deutsch English
27 °C
 

Pályázati kiírások

Pályázati kiírások, összefoglalók a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programról!


Társadalmi egyeztetésen az erdészeti gépek támogatása jogcím
 

A támogatás mértéke, összege
1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást igénylőnként maximum 100 millió Ft.
2.) A támogatás maximális mértéke: 40-50%
 
Önállóan támogatható tevékenységek:
 
Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4. számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzése:
I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

Módosul A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás!

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak, annak érdekében, hogy csak a valós gazdálkodói tevékenységet folytató fiatal gazdák nyújthassák be támogatási kérelmüket.

További információ az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosul-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cm-felhvs

Megjelent a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című VP pályázat

A Széchenyi 2020 keretében megjelent február 16-án a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) felhívás.

Az az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:
1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése;
2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.

A rendelkezésre álló forrás:
1. célterület: 3,54 milliárd forint;
2. célterület: 9,1 milliárd forint.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;
b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;
c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása.

Közkonyha fejlesztése (2. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
a. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;
b. raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;
c. étkező helyiség férőhelyének bővítése;
d. konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól van lehetőség, az első értékelési kör vége 2017. május 29.
 
A felhívás részleteiről a
www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak


_______________________________________________________________________________________________________________________________________

VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

A felhívás célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésének támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló tevékenység, illetve vállalkozásfejlesztéseket.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 35,94 milliárd Ft.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy beruházás megvalósítása - pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása - kötelező) (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez):
a) falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;
b) a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3-tól 2019. január 28-ig van lehetőség.
A támogatás formája: kis összegű (de minimis) támogatás, maximum 160 000 EUR-nak megfelelő összeg.

További információk az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1


__________________________________________________________________________________________________________________________Megjelent a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás.
A támogatási kérelem benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4 milliárd forint.

További információ az alábbi linken:


____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című felhívás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től - 2018.10.23-ig lehetséges.

A támogatás fő céljai:
A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)
B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)

Támogatást igénylők köre:
1.célterület: mezőgazdasági termelő, akinek éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és életvitelszerű tartózkodási helye legalább 2015. január 1-től 10.000 fő alatti településen van,

2. célterület: az a magánszemély, akinek életvitelszerű tartózkodási helye legalább 2015. január 1-óta 10.000 fő alatti településen van és első ízben indít vállalkozást (vagyis nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak)

Elvárások a támogatói okirat átvételét követően: 9 hónapon belül meg kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását, majd 6 hónapon belül elindítani az új tevékenységet illetve új vállalkozást, legkésőbb 4 éven belül teljesíteni kell az üzleti tervben leírtakat, teljes állású önfoglalkoztatás kötelező
 
További információk az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa


 


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” elnevezésű VP3-4.2.2-16 azonosító számú felhívás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.
A felhívás keretében a TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági terméknek (a továbbiakban: Annex I. termék) minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban: 
 
A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások. 
 
B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft. 
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11. napjáig van lehetőség.

További információk az alábbi linken:A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.5-16 kódszámú) felhívás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19 860 millió Ft. Az összeg három fókuszterületi megosztásban áll a támogatást igénylők rendelkezésére.
Ennek aránya a következő: 

A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 10 350 millió Ft.
A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 3540 millió Ft.
A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása - keretösszege: 5970 millió Ft.

A Felhívásra azok a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik megfelelnek a Felhívás dokumentuma 4.1 pontjában részletezett követelményeknek.
A Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 3-tól 2018. május 3-ig van lehetőség.
 
További információk az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4115-16-sertstart-telepek-korszerstse


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.4-16 kódszámú) felhívás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3970 millió Ft. Az összeg három fókuszterületi megosztásban áll a támogatást igénylők rendelkezésére.
Ennek aránya a következő: 
A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 2070 millió Ft.
A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 710 millió Ft.
A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása - keretösszege: 1190 millió Ft.

A Felhívásra azok a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik megfelelnek a Felhívás dokumentuma 4.1 pontjában részletezett követelményeknek.
A Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 5-től 2018. május 5-ig van lehetőség.

További információk az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4114-16-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstse
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.3-16 kódszámú) felhívás.
 
A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 2. naptól 2018. május 2. napjáig van lehetőség.
 
További információk az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4113-16-szarvasmarhatart-telepek-korszerstse


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.2-16 kódszámú) felhívás.

 
A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 4. naptól 2018. május 4. napjáig van lehetőség.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Állattartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.1-16 kódszámú) felhívás.
 
A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 6. naptól 2018. május 6. napjáig van lehetőség.

További információk az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4111-16-llattart-telepek-korszerstse

 A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től - 2018.04.16-ig lehetséges.
 
További információk az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57613

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16) felhívás.
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6/B fókuszterület: 26,9 milliárd Ft.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28. naptól 2018.03. hó 27. napig van lehetőség.
 
További információk az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57621

 


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című (VP5-8.4.1.-15 kódszámú) felhívás.

Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók vehetik igénybe.
Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján a káresemény bekövetkeztét követő két naptári éven belül jogosult - egységes kérelem keretén belül – a támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylés benyújtására, a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően.

További információk az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57509
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése” című (VP4-10.2.2.-15 kódszámú) felhívás.
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,8 milliárd forint.
Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.

További információk az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57235
 


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című (VP4-10.2.1.-15 kódszámú) felhívás.

 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd forint.
Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.

További információk az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57231

 A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című (VP-3-4.2.1-15 kódszámú) felhívás.
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg fókuszterületi megosztás szerint 151 milliárd forint.
A támogatási kérelem benyújtása 2016. február 15-től 2018. február 15. van lehetőség.

További információk az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57211

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése” című (VP2-4.1.3.4-16 kódszámú) felhívás.
 
A támogatási kérelmek benyújtására  2016. március 1. napjától 2018. február. 28. napjáig van lehetőség.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd forint.

További informciók az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57523

 A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás.
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 19 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség.

További információk az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57515
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú) felhívás.
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22,5 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.

További információk az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57527A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) pályázati kiírás. 

A pályázat célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14  milliárd forint.
Jelen Felhívásra azok a – a 2004. évi XXXIV. törvény alapján – legfeljebb mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik vagy amelyek a pályázat benyújtásának időpontjában főállású őstermelőnek vagy mikrovállalkozásnak, illetve mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozónak vagy szociális szövetkezetnek számítanak.
A pályázatok benyújtására 2016.03.21-től - 2018. 03. 20-ig van lehetőség.
 
További információk az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57531


 

Új - 100% támogatás mikrovállalkozások indítására kistelepüléseken:

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításához nyújt majd 100% vissza nem térítendő támogatást, maximum 12 M Ft értékben az a felhívás, melyet a kormány februárban tervez közzétenni. A vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő/szolgáltató mikrovállalkozások indítását fogják támogatni 5 évre szóló ún. átalánytámogatással.
A konstrukció hasonló a mezőgazdasági termelőknek szóló fiatal gazda pályázathoz, így várhatóan nagyon népszerű lesz.  Itt nem lesz korhatár, de szigorú üzleti tervet kell vállalni és a vállalásokat 5 évig tartani.  12 M Ft-ot nem lesz lehetőség 1-2 M Ft-os árbevétel vállalással és alkalmazott nélkül elnyerni, így a maximum összeget csak a tényleg életképes öteletek gazdái tudják megakapni.  A támogatás 75%-át rögtön a nyerést köevtően ki fogják fizeteni, elszámolni nem kell vele, mert nem beruházási típusú támogatás lesz, kötelezetsség csak az üzleti terv tartására nézve lesz.  A második részlet igénylése 36 hónap után lehetséges, az üzleti terv megfelelő teljesítés alapján.
Pályázhat mikrovállalkozás indítása esetén a helyben lakó 18. életévét betöltött cselekvő­képes természetes személy, aki a pályázat benyújtása évének január 1. napján a fejlesztés megvalósulásának helyén állandó lakóhellyel rendelkezik.
A fejlesztés megvalósulásának helye csak 10.000 fő alatti település lehet.
A felhívás megjelenése februárban várható.

 


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése” című (VP-5-4.1.1.6-15 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd forint.
A támogatást igénylő beadási időszakonként, továbbá megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:
- 2016. január 11. – 2016. február 12. 
- 2016. május 9. - 2016. június 10. 
- 2016. szeptember 12. - 2016. október 12.
 Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül a fentieken kívül az alábbi időszakokban is benyújthat támogatási kérelmet: 
- 2017. január 9. – 2017. február 10. 
- 2017. május 8. – 2017. június 9. 
- 2017. szeptember 11. – 2017. október 11.
 
További információk az lábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/56753
 A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás.
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 51 567 075 768 forint.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.
A támogatási kérelmek benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 31. között van lehetőség.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
 
További információk:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4525

 


A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás.
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 158 666 709 293 forint.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.
A támogatási kérelmek benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 31. között van lehetőség.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
 
További információk:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4524


Hírlevél
feliratkozás | leiratkozás
Copyright © 2012. Vasihegyhat-rabamente.hu. Minden jog fenntartva. www.ysolutions.hu