Kulturális emlékek


A térség történelmét ma is számos épített és szellemi örökség őrzi, így például a körmendi Batthyány-kastély és Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum. A Hegyhát szívét adó kisváros, Vasvár a középkorban jelentős
gazdasági, politikai, hadászati és vallási szereppel bírt, hiszen itt volt Vas vármegye központja, ennek tanúságtételeként láthatjuk ma a Vasvári Sáncot a Vaskapuval, a Városi Múzeumot és a Békeházat.

Batthyány Örökségközpont

Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László u. 5.
+36 94/410-132
cultcent9900@gmail.com
www.bok.kormend.hu

Körmend Város turisztikai vonzerejét alapvetően meghatározza a városközpontban található Batthyány kastély – a hozzá tartozó közel 40 hektáros kerttel – mely az ország 5 legjelentősebb kastélyai között van.
TOVÁBB…

2016 óta a kastélyban kialakított Batthyány Örökségközpont fogadja a látogatókat. A látogatóközpontban helyi termékek bemutatására alkalmas teret, úgynevezett Liktáriumot alakítottak ki, valamint időszaki kiállításoknak is helyet ad. A helyi történelmi korszakok bemutatása, köztük a Batthyány-kultusz megőrzése, helyi és térségi alkotók bemutatkozása, turisztikai csoportok fogadása, filmek, diák, fotók bemutatása, kulturális programok lebonyolítása egyaránt lehetővé vált. A látogatókat új, akadálymentesített kiszolgáló részek, interaktív információs pontok, vetítőterem is várja.


Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum

Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László u. 3.
+36 94/410-425
muzeum.kormend@gmail.com
www.muzeumkormend.hu

A Batthyány név közel 400 esztendőn keresztül szorosan összefonódott Körmend történetével. A klasszikus várszerkezetből az évszázadok alatt az ország egyik legjelentősebb barokk-klasszicista stílusú kastély-együttesévé is az ő jóvoltukból épült át a város egyik fő ékessége.
TOVÁBB…

Az épületegyütteshez kapcsolódó kastélypark évszázados, hatalmas fái közül kiemelkedik a közel 200 éves juhar levelű platán. Kerülete 7,8 m, magassága 35 m, koronaátmérője 45 m.

A körmendi múzeum első állandó kiállítása 1965-ben nyílt meg, 1980-ban kapott helyet a Batthyány kastélyban. 2004 óta viseli a Dr. Batthyány-Strattmann László nevet. A múzeum egyik legfontosabb törekvése, hogy az általa hátrahagyott szellemiséget képviselje, mind a kiállításokkal, mind pedig a múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozásokkal és egyéb programjaikkal.
Az 1994-ben megnyitott állandó kiállítás 2014-ben újult meg. A látogatók Körmend, a kastély, valamint a Batthyány család történetébe nyerhetnek betekintést hét teremben, melyből négy a felújítás óta látogatható.
2017 decemberében újra megnyitott a megújult Cipőtörténeti Gyűjtemény, melynek többek között érdekessége az is, hogy Magyarország egyetlen ilyen típusú gyűjteménye.
Ugyancsak 2017-ben, külső helyszínen, a várkerti Vadászlakban különleges, interaktív kiállítótérrel gazdagodott a térség épített, kulturális és természeti kincseinek palettája.
A városi programok idején rendkívüli nyitva tartással, érdekes programokkal várja a múzeum az érdeklődőket. Szervezett csoportok számára is javasoljuk az előre egyeztetett bejelentkezést.


Vasvár Városi Múzeum

Vasvár, Kossuth Lajos u. 1.
+36 30/322-7972
www.vasvarimuzeum.hu

A Magyarország legrégebbi, ma is álló domonkos kolostorában működő Vasvári Múzeum a kiállítások megrendezése mellett elvállalta a domonkos rendtörténeti emlékek gyűjtésének és feldolgozásának szakmai irányítását.
A kolostorépület felújított emeleti szintjén a rendtörténeti kiállítás mellett ma már egy műemlékkönyvtár és egy rekonstruált szerzetesi cella is várja a látogatókat.
TOVÁBB…

A kutatóknak a műemlékkönyvtár anyaga mellett egy rendtörténeti szakkönyvtár, egy kisebb levéltár áll a rendelkezésére. A domonkos kolostor épületében – a rendtörténeti gyűjteménnyel együtt – kapott elhelyezést a város helytörténeti gyűjteménye és a középkori megyetörténeti kiállítás. Míg az előbbi látványtár formájában mutatja be a város múltjának legértékesebb emlékeit, az utóbbi látványos rekonstrukciók és enteriőrökön keresztül eleveníti meg a középkor világát. Ugyancsak a kolostorban látható Török Richárd szobrászművész hagyatéka, amely a fiatalon elhunyt művész legjelentősebb alkotásait mutatja be.


Békeház

Vasvár, Kossuth Lajos u. 10.
www.vasvar.hu

Vasvár központjához közel, a Főtérről nyíló Kossuth utca végén áll a Tretter- vagy Békeház néven ismert épület. A házat, mint Vasvár egyik legrégebbi épületét a helyi hagyomány a vasvári béke megkötésének helyszíneként tartja számon, erre emléktábla is utal az épület oldalán.
A vasvári békét az 1664-ben a keresztény seregek győzelmével végződő szentgotthárdi csata után a visszavonuló török sereg fővezére és a császár megbízottja Vasváron kötötte meg.
TOVÁBB…

A jelentős katonai siker után a török számára kedvező feltételekkel kötötték meg a szerződést, ezért a hagyományos nemzeti történetírás “szégyenteljes vasvári béke”-ként emlegette, valójában azonban reálpolitikai egyezségről volt szó. A békekötés pontos helyszínét nem ismerjük, mivel az ún. Békeház jó száz évvel későbbi a békekötésnél, ezért ott semmi esetre sem találkozhattak a tárgyaló felek. A város egyetlen szilárd épülete, a kolostorból átalakított várkastély a hadvonulások miatt romokban hevert, így valószínű, hogy a békekötés aktusára – mint arra más esetekben adatunk is van – a török táborban, a nagyvezír sátrában kerülhetett sor.

Maga a Békeház eredetileg a vasvári káptalan 18. század közepén kialakított uradalmi központjához tartozott, mint intéző lak, a környező területtel együtt, ahol szérüskert, magtár és pajták álltak egykor. Az uradalmat a 20. század elején felparcellázták, a központ helyén pedig telkeket mértek ki. Az intézői lakot a Tretter Győző jegyző vásárolta meg, s családja használta egészen az 1980-as évekig (innen a Tretter-ház elnevezés). 1990 után az épületben szakrendelőket alakítottak ki, de ma már új funkciót kapott. A Békeházban található a Vasi képzőművészek tárlata, valamint az épület pincéjében egy kis kiállítás eleveníti meg a Vasvári béke történetét.


Vaskapu, Vasvári sánc

Vasvár
GPS: 47.020368 16.805986

A Vasvárról Zalaegerszeg irányába vezető 76-os főúton a város határától néhány száz méterre található a Katonák útja és a Vasvári sánc. A kavicsozott erdészeti útként ma is használható Katonák útján kb. 800 méter után jutunk el a Vaskapu parkerdő bejáratához, ahonnan tanösvény vezet a Vasvári sánchoz.
A Vasvári sánc a korai magyar határvédelem belső vonala, a Rába és a Zala vízgyűjtője között természetes átjáróként kiemelkedő Vasi-Hegyhát fennsíkját zárja le Vasvár és Győrvár között mintegy 8 km hosszúságban.
TOVÁBB…

A sáncot valamikor a 10. század második felében, a nyugati kalandozások lezárulása után építették ki egy, az egész Dunántúlt körülölelő védelmi rendszer részeként. A védmű környékünkön a Katonák útját, ezt az ország központjából a Hegyháton, az Őrségen és a Mura-vidéken keresztül Stájerországba (azon túl pedig egészen Észak-Itáliába) vezető utat védte. A sáncnak volt egy párja a történelmi országhatáron, Muraszombat és Radkersburg között, a két sánc között terült el a tényleges gyepű, ahol csak az őrök laktak, ennek központja a történeti Őrség. Ez a védelmi rendszer egészen a 12. század közepéig használatban volt, ezután épültek fel a gyepűterületen a kővárak, amelyek átvették a védelem feladatát. A funkcióját vesztett Vasvári sánc, mint birtokhatár maradt fenn a későbbi századokban, jó megtartását annak köszönheti, hogy napjainkig erdő borította.

A sánc eredetileg egy árokból, mögötte pedig töltésre épített föld-fa szerkezetű falból állt. Pusztulása után ebből az árok és a mögötte lévő töltés maradt meg, amely azonban így is jelentős építmény. Az önmagában is látványos régészeti emléket még vonzóbbá tette az a rekonstrukció, amely a Millennium kapcsán 2000-ben készült azon a ponton, ahol a Katonák útja áthalad a sáncon. Egészen a közelmúltig ez volt az egyetlen átjáró a sánc két oldala között, a népnyelv – amely bizonyára sok évszázados elnevezést őrzött meg – ezt a helyet Vaskapunak nevezi. A város és az erdészet összefogásával elkészült a sánc kapujának a rekonstrukciója: néhány kazetta a gerendából épült és földdel töltött falból, és maga a kaputorony.

A Vasvári sánc a Vaskapuval, a környező jóléti erdő és tanösvény nemcsak egyedi történeti emlék, hanem szép természeti környezetben fekvő kiránduló- és pihenőhely, ahonnan számos turistaút indul a környék látványosságaihoz.