Ezer apró csoda földje

Rönkhúzási szokások Vas megyében

A föld­mű­ve­lés­sel és ál­lat­te­nyész­tés­sel fog­lal­ko­zó fa­lu­si la­kos­ság szá­má­ra a téli idő­szak adott lehetőséget arra, hogy ünnepelhessen, így a farsang időszaka a hagyományos értékrend szerint a házasságkötés időszaka volt. A régi időkben nagy szégyennek tekintették, ha a kisebb közösségekben, falvakban az elmúlt farsang idején nem köttetett házasság. Hogy ennek hangot adjanak összehívták a falu apraját-nagyját, és egy […]

Vasi Hegyhát - Rábamente