Ezer apró csoda földje

Karácsonyi nyereményjáték a Vasi Hegyhát-Rábamentén

A „wine economy” nyereményjáték szabályzata a wine economy at-hu (ATHU190) projekthez kapcsolódóan

 

A kvíz kitöltésére az alábbi linken van lehetőség: https://wordwall.net/play/26035/431/509

 

1) Jelen szabályzat a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Vasi Hegyhát-Rábamente Ezer apró csoda földje Facebook oldalon (https://www.facebook.com/vasihegyhatrabamente/) és papír alapon történő nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel:

 

2) Jelen játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező – és nem a Facebook – felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebook-ot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 

3) A Játékban való részvétel a jelen hivatalos „wine economy nyereményjáték szabályzat” automatikus elfogadását is jelenti.

 

4) A Játék 2021. 12. 03., 10:00 órától2021. 12. 19., 23:59 óráig tart.

 

5) A játékban 4 díjazott (3 felnőtt, 1 gyermek) kerül kisorsolásra.

A Szervező 4 db helyi termékekből álló ajándékcsomagot sorsol ki azok között, akik a nyereményjátékban való részvétel feltételeként a „Karácsonyi nyereményjáték a Vasi Hegyhát-Rábamentén” című térségismereti kvízt helyesen kitöltik.

A kvíz 14 kérdésből áll, ahol a 3 felnőtt díjazottat a legalább 12 helyes választ elérők közül sorsoljuk ki. A gyermekek számára a kvízek a helyi iskolákban kerülnek kiosztásra, egyedi jelöléssel, így a gyermek díjazott közülük kerül ki, nyereménye szintén 1 db ajándékcsomag, melyben gyermekekhez passzoló díjak vannak.

 

A sorsolásra 2021. 12. 20-án, 14:00 órakor kerül sor a Szervező székhelyén. A sorsolás módja a kitöltők e-mail címe alapján/telefonszáma alapján történik. A sorsolásról a projekt dokumentációjához videófelvételt készítünk.

 

6) A nyeremény átvételének ideje 2021. 12. 21., helyszíne Vasvár, Kossuth L. u. 8. (a Szervező székhelye).

 

7) A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

8) A nyereményjátékon kizárólag a Szervező alapszabály szerinti működési területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt, melynek igazolása a sorsolást követően történik. Amennyiben az ellenőrzés során a Szervező megbizonyosodik arról, hogy a nyertes lakóhelye vagy tartózkodási helye nem az adott térségbe szól, úgy a nyereményjátékban való részvételét megtagadhatja. Ennek bekövetkezése új nyertes sorsolását vonja magával.

 

9) A nyertes a nyeremény átvételével vállalja, hogy arról a projekt dokumentációja és a kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében a Szervező fotót készít.

 

10) A Szervező a nyertesek nevét és az átételről készült fotókat Facebook poszt formájában közzéteheti a sorsolástól számított 3 napon belül, valamint a sorsolást követő 1 évben a projekt elszámolása során felhasználhatja.

 

11) Ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Nyereményjáték szabályzat leírt feltételeknek vagy a sorsolás után a Játékos az értesítésre 3 napon belül nem válaszol, akkor a Szervező új sorsolást tart.

 

12) A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel, kizárólag önkéntes alapon történik. Részvételre jogosult valamennyi természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a Játékos 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése szükséges, kifejezetten vonatkozik a megadott adatokra, e-mail címre. A jóváhagyás keretében a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek is el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot, melyet a papíralapú kvíz esetében aláírásával is megerősít.

 

13) Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező munkavállalói, képviselői, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, jogutódjai.

 

14) A nyereményjátékban való részvétel, nyerés esetén magában foglalja a nyertes keresztnevének és vezetéknevének a Facebook oldalon vagy weboldalon történő nyilvánosságra hozatalához történő hozzájárulását. A nyertes hozzájárul, hogy a nyeremény igénybevételről a Szervező fotókkal beszámoljon.

 

15) A Szervező a Játékból kizárhatja azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Nyereményjáték szabályzatban leírt feltételeknek.

 

16) A Szervező nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből vagy bármely hálózat kimaradásából, számítógépes hardware vagy software meghibásodásából ered.

 

17) A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, azonos vagy magasabb értékben másik nyereménnyel helyettesítsen és egyéb változtatásokra. A Szervező különösen akkor él ezzel a lehetőséggel, ha bármely jogi, technikai okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

 

18) A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

19) A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/vasihegyhatrabamente/ vagy a Szervező honlapján http://vasihegyhat-rabamente.hu/ .

 

20) A nyereményjáték során a Szervező a birtokába jutott személyes adatokat az Adatvédelmi tájékoztatójában meghatározottak szerint, bizalmasan kezeli, azt harmadik fél számára nem adja ki.

A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

 

Vasvár, 2021. 12. 01.

 

Vasi Hegyhát - Rábamente