Ezer apró csoda földje

Nyereményjáték szabályzat – II. Karácsonyi nyereményjáték (2022)

A „wine economy” nyereményjáték szabályzata a wine economy at-hu (ATHU160) projekthez kapcsolódóan

A kvíz kitöltésére az alábbi linken van lehetőség: https://wordwall.net/play/38706/571/2780

1) Jelen szabályzat a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Vasi Hegyhát-Rábamente Ezer apró csoda földje Facebook oldalon (https://www.facebook.com/vasihegyhatrabamente/) és papír alapon történő nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel:

 

2) Jelen játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja, vagy szervezi. A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező – és nem a Facebook – felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebook-ot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 

3) A Játékban való részvétel a jelen hivatalos „wine economy nyereményjáték szabályzat” automatikus elfogadását is jelenti.

 

4) A Játék 2022. 11. 28., 12:00 órától2022. 12. 12., 23:59 óráig tart.

 

5) A játékra nevezni email cím (ennek hiányában telefonszám) és a lakóhely szerinti település nevének megadásával lehet. 1 email cím (telefonszám) csak egyszer vehet részt a játékban.

A Szervező összesen 4 db helyi termékekből álló ajándékcsomagot sorsol ki azok között, akik a nyereményjátékban való részvétel feltételeként a „II. Karácsonyi nyereményjáték a Vasi Hegyhát-Rábamente térségben” című térségismereti kvízt kitöltik.

A kvíz (felnőtteknek és gyermekeknek szóló is) 12 kérdésből áll, ahol a díjazottakat a legalább 10 helyes választ elérők közül sorsoljuk ki. A gyermekek számára a kvízek a térségi iskolákban kerülnek kiosztásra, egyedi jelöléssel. A játékban 3 felnőtt és 1 gyermek nyertes kerül kisorsolásra, nyereményük egyenként 1 helyi termékekből álló csomag.

 

A sorsolásra 2022. 12. 14-én, 11:00 órakor kerül sor a Szervező székhelyén. A sorsolás a kitöltők e-mail címe / telefonszáma alapján történik. A sorsolásról a projekt dokumentációjához videófelvételt készítünk. A kisorsolt nyertesek értesítése a megadott elérhetőségükön keresztül történik.

 

6) A nyeremény átvételének ideje: 2022. 12. 15 – 16.

Helyszín: Vasvár, Kossuth L. u. 8. (a Szervező székhelye).

 

7) A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

8) A nyereményjátékon kizárólag a Szervező alapszabály szerinti működési területén (ld.: I. sz. melléklet) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt, melynek igazolása a sorsolást követően történik. Amennyiben az ellenőrzés során a Szervező megbizonyosodik arról, hogy a nyertes lakóhelye vagy tartózkodási helye nem az adott térségbe szól, úgy a nyereményjátékban való részvételét megtagadhatja. Ennek bekövetkezése új nyertes sorsolását vonja maga után.

 

9) A nyertes a nyeremény átvételével vállalja, hogy arról a projekt dokumentációja és a kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében a Szervező fotót készít.

 

10) A nyereményjátékban való részvétel, nyerés esetén magában foglalja a nyertes keresztnevének és vezetéknevének a Facebook oldalon, vagy weboldalon történő nyilvánosságra hozatalához történő hozzájárulását. A nyertes hozzájárul, hogy a nyeremény igénybevételről a Szervező fotókkal beszámoljon.

 

11) A Szervező a nyertesek nevét és az átvételről készült fotókat Facebook poszt formájában közzéteheti a nyeremények átadásától számított 3 napon belül, valamint a sorsolást követő 1 évben a projekt elszámolása során felhasználhatja.

 

12) Ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Nyereményjáték szabályzatban leírt feltételeknek, vagy a sorsolás után a Játékos az értesítésre 72 órán belül nem válaszol, akkor a Szervező új nyertest sorsol.

 

13) A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel, kizárólag önkéntes alapon történik. Részvételre jogosult valamennyi természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a Játékos 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez szülő, vagy törvényes képviselő beleegyezése szükséges, kifejezetten vonatkozik a megadott adatokra, e-mail címre. A jóváhagyás keretében a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek is el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot, melyet a papíralapú kvíz esetében aláírásával is megerősít.

 

14) Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező munkavállalói, képviselői, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, jogutódjai.

 

15) A Szervező a Játékból kizárhatja azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Nyereményjáték szabályzatban leírt feltételeknek.

 

16) A Szervező nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből, vagy bármely hálózat kimaradásából, számítógépes hardware, vagy software meghibásodásából ered.

 

17) A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére, vagy meghosszabbítására azonos, vagy magasabb értékben másik nyereménnyel helyettesítésre és egyéb változtatásokra. A Szervező különösen akkor él ezzel a lehetőséggel, ha bármely jogi, technikai okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

 

18) A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

19) A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/vasihegyhatrabamente/ vagy a Szervező honlapján http://vasihegyhat-rabamente.hu/ .

 

20) A nyereményjáték során a Szervező a birtokába jutott személyes adatokat az Adatvédelmi tájékoztatójában meghatározottak szerint, bizalmasan kezeli, azt harmadik fél számára nem adja ki.

A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

 

Vasvár, 2022. 11. 25.

 

  1. melléklet
    (Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csákánydoroszló, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csörötnek,  Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Egervölgy, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőmarác, Gasztony, Gersekarát, Győrvár, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentpéter, Hotvátnádalja, Hosszúpereszteg, Ivánc, Kám, Kemestaródfa, Kondorfa, Körmend, Magyarlak, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Mikosszéplak, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagytilaj, Nemesmedves, Nemesrempehollós, Olaszfa, Oszkó, Ozmánbük, Őrimagyarósd, Pácsony, Petőmihályfa,  Pinkamindszent, Püspökmolnári, Rábagyarmat, Rábahídvég, Rádóckölked, Rátót, Rönök, Sárfimizdó, Szarvaskend, Szemenye, Szentpéterfa, Szőce, Vasalja, Vaspör, Vasvár, Vasszentmihály, Viszák, Zalaháshágy, Zsennye)

 

Vasi Hegyhát - Rábamente